Pocit konca

Julian Barnes

Tony Webster je priemerný, ale úspešný muž, ktorý všetko vo svojom živote vsadil na istotu. V konfrontácii so starými denníkovými zápiskami výnimočne inteligentného spolužiaka si s hrôzou uvedomuje, že život mohol prežiť aj celkom inak.

Pocit konca je príbehom človeka, ktorý odrazu stojí tvárou v tvár premenlivej minulosti. Dielo jedného z najvýznamnejších svetových spisovateľov je napísané s presnosťou, obratnosťou a hlbokým poznaním.

Anthony Webster je šesťdesiatnik. Žije sám, stratil už všetky vlasy, poctivo triedi odpad, udržiava byt v čistote a zveľaďuje ho, aby nestratil hodnotu. Anthony si neničí pneumatiky na aute neopatrnou jazdou a dobrovoľníči v nemocnici. Sám seba považuje za znášanlivého a vraví, že čas je na jeho strane. Už je vo veku, keď sa zvykne rekapitulovať. A spomínať viac ako predtým. Anthonymu sa pred očami odvíja príbeh o dávnom stredoškolskom priateľstve štvorice chlapcov, ktorého dôsledky postupne začínajú ovplyvňovať aj hrdinov dnešok. Mudrovali vtedy o zákonitostiach fungovania všehomíra i o všeličom inom. A najmä: túžili po láske mladých žien. Osud im prihral Veroniku z Chislehurstu.

Meandre Anthonyho pamäti nadobúdajú nový tvar i hĺbku, voda v nich kalnie. Vynárajú sa staré zážitky. Nasvietené v súčasnosti prebiehajúcimi udalosťami získavajú inú farbu, inú chuť aj iný zápach. Svet je zvláštny. Život tiež. A ľudia najzvláštnejší.

Víťazná kniha Man Booker Prize 2011.


Barnes je bezpochyby veľkým veteránom britskej literatúry, ovenčený metálmi z jej emocionálneho bojového poľa, je jedným z tých, ktorí popísali tento terén mnohokrát predtým. Napriek tomu v knihe Pocit konca - vo svojej 14. próze - upratuje po fyzických zrážkach šudských bytostí na tomto bojisku s ešte väčším nasadením ako kedykoľvek predtým, hoci sám ostáva, preňho charakteristicky - s čistými topánkami.

Julian Barnes (1946)

Julian Barnes je anglický spisovateľ, ktorého dielo býva radené k postmodernej literatúre, v roku 2011 ocenený Man Bookerovou cenou za román Pocit konca. Po ich absolvovaní pôsobil ako lexikograf pre Oxford English Dictionary, ako kritik a literárny editor v médiách.Patrí medzi popredných britských spisovateľov. Je autorom jedenástich románov, medzi ktoré patrí Metroland, Flaubertov papagáj, Dejiny ... Viac.