Julian Barnes

1946

Julian Barnes je anglický spisovateľ, ktorého dielo býva radené k postmodernej literatúre, v roku 2011 ocenený Man Bookerovou cenou za román Pocit konca.

Po ich absolvovaní pôsobil ako lexikograf pre Oxford English Dictionary, ako kritik a literárny editor v médiách.Patrí medzi popredných britských spisovateľov. Je autorom jedenástich románov, medzi ktoré patrí Metroland, Flaubertov papagáj, Dejiny sveta v 10 a 1/2 kapitolách, Keď ma ešte nepoznala či Arthur & George (posledné dve menované vyšli aj v slovenskom preklade); ako aj troch zbierok poviedok: Prejsť cez kanál La Manche, Citrónový stôl a Pulz. Knižne mu vyšli aj novinárske články v zbierkach Listy z Londýna, Niečo na preclenie a Puntičkár v kuchyni.

Julian Barnes sa teší veľkému rešpektu nielen na britských ostrovoch, ale aj v mnohých ďalších krajinách ako autor, ktorý sa zaoberá témami histórie, reality, lásky, pravdy. Jeho diela bolipreložené do viac ako tridsiatich jazykov a priniesli mu aj mnohé významné ocenenia. Napríklad v roku 2011 získal Cenu Davida Cohena za literatúru a za román Pocit konca prestížnu Man Bookerovu cenu.

Žije v Londýne.