Škola moderného videnia

Iva Mojžišová

Reprezentatívna monografia je splatením dlhu fenoménu slovenského výtvarného školstva. Zároveň však opäť pripomína, že poznanie našej histórie bolo manipulované.

Kniha Ivy Mojžišovej sa odohráva v medzivojnovom období minulého storočia. Ocitáme sa v pomerne zaostalej Bratislave, kde – akoby na zelenej lúke – vďaka zopár krásne uvzatým a progresívnym ľuďom vzniká Škola umeleckých remesiel, škola pokroková nielen na tie časy, škola, ktorej bolo treba vzdať hold. Za autorkinými textami sú desiatky rokov neutíchajúceho záujmu, štúdia, archívneho pátrania, rozhovorov s pamätníkmi, dekády lásky a úcty k predmetu skúmania a ľuďom, ktorí ho tvorili. Hoci je Mojžišovej kniha fundovaná, plná informácií aj interpretácií, jej jazyk je pútavý. Akoby rozprávala príbeh. Veľký-malý príbeh našich malých-veľkých dejín.

Grafické spracovanie knihy bolo ocenené v súťaži Najkrajšia kniha Slovenska 2013.


Reprezentatívna monografia je splatením dlhu fenoménu slovenského výtvarného školstva. Zároveň však opäť pripomína, že poznanie našej histórie bolo manipulované.

Iva Mojžišová (1939 — 2014)

Slovenská kunsthistorička ocenená za celoživotné dielo. V roku 1961 vyštudovala dejiny umenia a históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. K diplomovej práci venovanej scénografii ju nasmerovala doc. Alžbeta Güntherová-Mayerová. Počas 60. rokov sa stala uznávanou interpretátorkou ... Viac.

Ján Šicko (1977)

Grafik a designer Ján Šicko sa venuje výskumu a tvorbe vo sfére vizuálnej komunikácie a nových médií. Okrem profesionálnej práci v oblasti grafického dizajnu a nových medií vedie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave MediaLab* (www.medialab.sk) – laboratórium ... Viac.