Minútka. Tri príbehy

Ihar Babkov

Realita Bieloruska, taká podobná tej našej, nedávnej.

Zo siedmich kníh Ihara Babkova si tri získali mimoriadnu pozornosť čitateľov v Bielorusku, a aj v zahraničí. Jeho prvá básnická zbierka Solus Rex získala v roku 1994 bieloruskú literárnu cenu Hliniany Viales. Román Adam Klakocki a jeho tiene (2002) bol preložený do poľštiny a postúpil do užšieho výberu na literárnu cenu Angelus za rok 2009. V roku 2012 získal Ihar Babkou cenu Zalaty Apostraf udeľovanú významným bieloruským literárnym časopisom Дзеяслоў (Dziejaslou) za najlepšiu prózu roku 2011. Román Хвiлiнка sa tohto roku stal laureátom literárnej ceny Jerzyho Giedroyca.

Texty Ihara Babkova boli preložené do ukrajinčiny, ruštiny, poľštiny, litovčiny, nemčiny, angličtiny a maďarčiny.

Ihar Babkov (1964)

Významný bieloruský spisovateľ, ​básnik, filozof a prekladateľ. Narodil sa v Homiel (Bielorusko). Je členom Zväzu bieloruských spisovateľov a bieloruského PEN-Centra. Po tom, ako skončil štúdium filozofie na Bieloruskej štátnej univerzity v Minsku v roku 1986, absolvoval stáž v Londýne (1992), Varšave (1995), Paríži (1999, na štipendium Hedroits) a Berlíne (získal štipendium Literárneho kolokvia, Berlín 2008). Víťaz ... Viac.

​Ľubor Matejko (1964)

Vedúci Katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Prednáša kurzy Dejiny a kultúra Ruska, Dejiny a kultúra krajín východnej Európy, Staršia ruská literatúra a Základy slavistiky, vedie výberové kurzy o kultúrnom dedičstve východnej Európy. Je autorom viacerých monografií, odborných knižných prác a prekladov ... Viac.

​Ivana Slivková (1982)

Bielorusko zažila na vlastnej koži. Niekoľkokrát. Vyštudovala slavistiku so špecializáciou bieloruský jazyk a kultúra. Pôsobí ako odborná asistentka na Katedre stredoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Je autorkou monografie Bieloruská poézia na prelome storočí. Interpretácia ... Viac.

Zuzana Číčelová

Grafická dizajnérka Viac.