Pavol Rankov

1964

Slovenský poviedkár a majster mystifikácie.

Debutoval zbierkou poviedok S odstupom času (1995), ktorá sa vyznačuje nadväznosťou na tradície svetového i domáceho fantastického realizmu (Borges, Cortázar, Grendel, Mitana), časovou a priestorovou neukotvenosťou, resp. využitím exotických prostredí, redukovaným sujetom, dramatickým dejom, narábaním s prvkami tajomna, mystifikácie, iracionality a dôrazom na prekvapujúcu pointu.

V roku 1995 sa stal laureátom Ceny Ivana Kraska, a v roku 1997 mu talianske ministerstvo kultúry udelilo medzinárodnú literárnu cenu Premio Letterario Internazionale „Jean Monnet“.[1] V literárnej súťaži Poviedka 2001 získal Cenu denníka SME.

V lete 2001 vydal svoju druhú zbierku poviedok s názvom My a oni / Oni a my.

Poviedky Pavla Rankova boli uverejnené v časopisoch (v abecednom poradí) Dotyky, Infoknihy, Kalligram (preklad do maďarčiny), Kankán, Knižná revue, Kultúrny život, Maternica, Nové slovo, Orol tatranský, Pulz, RAK – Revue aktuálnej kultúry, Romboid, Slovak Literary Review (preklad do angličtiny), Slovenské pohľady, SME, Studium (preklad do poľštiny) a Tvorba T.

Prózy uverejnil aj v zborníkoch Den slovakiska novellen (preklad do švédčiny), Dúšok jedu, Pontes ’96 (preklad do angličtiny), Poviedka 2001 a Úpätím času.

Na jar roku 2003 mu v Bulharsku vyšiel knižný výber z poviedok v preklade Nikolaja Fenerského.

Venuje sa aj publikovaniu odborných textov a vydal v roku 2002 knihu s názvom Masová komunikácia, masmédiá a informačná spoločnosť. Analytický a pritom čitateľsky pútavý pohľad na súvislosti medzi informáciami a vývojom spoločnosti poskytuje kniha vydaná v roku 2006 Informačná spoločnosť - perspektívy, paradoxy, problémy.

V roku 2014 sa stal laureátom udelené vo Vroclave Poľsko literárne ceny Nagroda Literacka Europy Środkowej „Angelus” (Literárna Cena Strednej Európy „Angelus”)za románStalo sa prvého septembra (alebo inokedy) (v poľskom preklade Zdarzyło się pierwszego września (albo kiedy indziej)).