Milan Kundera

1929 — 2023

bol česko-francúzsky spisovateľ. Od roku 1975 žil vo Francúzsku a od konca 80. rokov písal po francúzsky. Počas života sa stal svetovo najúspešnejším a najprekladanejším autorom českého pôvodu. Zomrel 11. júla 2023 v Paríži.

Študoval filozofiu aj hudobnú vedu. Absolvoval aj Filmovú fakultu AMU, kde neskôr prednášal svetovú literatúru. Za "protistranícku činnosť" bol vylúčený z KSČ, po roku 1956 mu bolo obnovené členstvo a angažoval sa v reformnom hnutí. Vystúpil na IV. zjazde Zväzu spisovateľov, všeobecne považovanom za začatie Pražskej jari. V období normalizácie žil ako disident a získal možnosť emigrovať do Francúzska, kde mu bola ponúknutá akademická pozícia.

Do Česka sa po roku 1989 vracal len zriedka a vydávanie svojich diel v češtine výrazne obmedzoval. Jeho najznámejší román Neznesiteľná ľahkosť bytia vyšiel v Česku až v roku 2006. Po dlhom vyjednávaní na slovenské vydanie časti jeho francúzskych textov získalo vydavateľstvo Artforum. V roku 2023 vydavateľstvo Artforum vydáva (už po smrti autora) v slovenčine jeho tretiu knihu - Totožnosť.

Zdroj profilovej fotografie: Wikipedia, Autor: Elisa Cabot – Flickr