Milan Kundera

1929

je česko-francúzsky spisovateľ, žijúci od roku 1975 vo Francúzsku a od konca 80. rokov píšuci po francúzsky. Je svetovo najúspešnejším a najprekladanejším autorom českého pôvodu.

Študoval filozofiu aj hudobnú vedu. Absolvoval aj Filmovú fakultu AMU, kde neskôr prednášal svetovú literatúru. Za "protistranícku činnosť" bol vylúčený z KSČ, po roku 1956 mu bolo obnovené členstvo a angažoval sa v reformnom hnutí. Vystúpil na IV. zjazde Zväzu spisovateľov, všeobecne považovanom za začatie Pražskej jari. V období normalizácie žil ako disident a získal možnosť emigrovať do Francúzska, kde mu bola ponúknutá akademická pozícia.

V súčasnosti žije Milan Kundera v Paríži. Do Česka sa po roku 1989 vracia len zriedka a vydávanie svojich diel v češtine výrazne obmedzuje. Jeho asi najznámejší román Neznesiteľná ľahkosť bytia vyšiel v Čechách až v roku 2006. Svoje posledné diela napísal po francúzsky a dlho blokoval ich vydávanie v češtine. Napokon sa k českým vydaniam jeho diel dostalo vydavateľstvo Atlantis a súhlas na slovenské vydanie časti jeho francúzskych textov získalo vydavateľstvo Artforum.