Sviatok bezvýznamnosti

Milan Kundera

Sviatok bezvýznamnosti je ako náhodné stretnutie Sartra s Fellinim. Nepotrebujú veľa slov, všetkému rozumejú. Rozsahom útly, no obsahom hutný román je príbehom štyroch priateľov v súčasnom Paríži. Do slovenčiny ho preložila Elena Flašková, o redakciu sa postaral Viktor Suchý a o grafický dizajn Marek Kianička.

Nebude to čítanie a premýšľanie patetické, skôr vecné, a najmä úsmevné. Úsmev môže byť ironický, no určite nie cynický. Lebo pristupovať k vážnym veciam s humorom je dar, ktorým Milan Kundera oplýva a má ho na rozdávanie. A neprestáva si nás doberať ani v pokročilom veku s odkazom, že nadhľad je pri našom pozorovaní ľudského hmýrenia veľmi dôležitý, rovnako tak epocha, v ktorej sa naša pozorovateľňa nachádza.

Ramon by si rád pozrel Chagallovu výstavu, ale nechce sa mu stáť v nekonečnom rade. Charles čítal Spomienky Nikitu Chruščova, vŕtajú mu v hlave a sníva o hre pre bábkové divadlo. Caliban je nezamestnaný herec očarený cudnosťou mladej Portugalky, ktorú stretol na narodeninovej oslave, kde pomáhal Charlesovi ako čašník. Alaina vzrušujú odhalené pupky parížskych dievčat a myslí pritom na svoju matku.

Rozprávajú sa o banálnych veciach, za nimi sa však skrýva hlbší význam, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Ako to už v Kunderových románoch chodí, všetko so všetkým súvisí.

Milan Kundera (1929 — 2023)

Bol česko-francúzsky spisovateľ. Od roku 1975 žil vo Francúzsku a od konca 80. rokov písal po francúzsky. Počas života sa stal svetovo najúspešnejším a najprekladanejším autorom českého pôvodu. Zomrel 11. júla 2023 v Paríži. Študoval filozofiu aj hudobnú vedu. Absolvoval aj Filmovú fakultu AMU, kde neskôr prednášal svetovú literatúru. Za "protistranícku činnosť" bol vylúčený z KSČ, po roku 1956 mu bolo obnovené členstvo a angažoval sa v reformnom hnutí. Vystúpil na IV. ... Viac.

Elena Flašková (1952)

Vyštudovala francúzštinu a nemčinu a pôsobí ako umelecká prekladateľka z týchto jazykov. V roku 1975 absolvovala FFUK - odbor prekladateľstvo – tlmočníctvo- francúzština – nemčina. Od roku 1989 vyučuje na Vysokej škole múzických umení francúzsky jazyk. Do roku 2018 bola vedúcou Katedry jazykov. Momentálne pôsobí na Katedre réžie a dramaturgie, ... Viac.

Marek Kianička (1977)

Grafický dizajnér a grafik Marek Kianička sa narodil v roku 1977 v Žiline. Štúdiá absolvoval na VŠVU v Bratislave a na Edinburgh College of Art. Viac.