Vie, čo urobí

Katarína Kucbelová

Verná sociologická sonda zbavená lyrického pátosu a občianskej zhovievavosti. Najodvážnejšia a najnaliehavejšia zbierka básní Katky Kucbelovej s atraktívnou grafikou a svojbytnými ilustráciami Daniely Olejníkovej. Ocenená ako Najkrajšia kniha Slovenska 2013.

Tvarovo zomknuté texty narúšajú tradičnú predstavu poézie s ťažiskovým estetickým programom. Autorka predkladá recidivujúcu diagnózu postkomunistickej spoločnosti so všetkými deformačnými skratmi, odľudštenými víziami a civilizačným úpadkom. Naplno obnažila narastajúcu materiálnu a duchovnú biedu, s ktorou sme konfrontovaní. Na jednu misku váh stavia dopad konzumu a spotrebiteľskej nenásytnosti, na druhú kladie nezamestnanosť a pouličný život bez domova. Medzi tým osciluje motív strachu, uzavretosti a straty bezpečia.


Vydávať poéziu je riskantný, ale zmysluplný edičný čin. O knihe s názvom Vie, čo urobí s textami Kataríny Kucbelovej a ilustráciami Daniely Olejníkovej sa bude ešte veľa hovoriť.

Tvarovo zomknuté texty narúšajú tradičnú predstavu poézie s ťažiskovým estetickým programom. Autorka knihy Vie, čo urobí predkladá recidivujúcu diagnózu postkomunistickej spoločnosti so všetkými deformačnými skratmi, odľudštenými víziami a civilizačným úpadkom. Naplno obnažila narastajúcu materiálnu a duchovnú biedu, s ktorou sme konfrontovaní, ale nie vždy ju dokážeme vnímať ako kritický jav. Na jednu misku váh stavia dopad konzumu a spotrebiteľskej nenásytnosti, na druhú kladie nezamestnanosť a pouličný život bez domova. Medzi tým osciluje motív strachu, uzavretosti a straty bezpečia.

Katarína Kucbelová (1979)

Slovenská poetka, autorka zbierky Vie, čo urobí, ktorá sa stala jednou z kníh ocenených cenou Najkrajšie knihy Slovenska za rok 2013. Vyštudovala odbor filmová a televízna dramaturgia a scenáristika pod pedagogickým vedením Dušana Dušeka. Na Masarykovej univerzite si dokončuje doktorandske šúdium v odbore Literárna komparatistika. Vyšli jej štyri básnické zbierky: Duály (2003, ... Viac.

Daniela Olejníková (1986)

Jedna z najvýraznejších osobností súčasnej slovenskej knižnej ilustrácie. Štúdium na Vysokej Škole Výtvarných umení v Bratislave ukončila v roku 2011 a dokončila niekoľko ilustračných projektov: Miro Čársky - O Basetovi, ktorý neznášal mľaskanie (ASIL o.z.), trilógia Martina Vopěnku Spiace mesto, Spiaca spravodlivosť ... Viac.