Slovo blázon nepoužívam

Jozef Hašto, Ján Štrasser

Ján Štrasser sa stretával s Jozefom Haštom od októbra 2019 do marca 2020. Polrok ich spoločných rozhovorov je zaznamenaný v tejto knihe. Spoznáte v nej doktora Jozefa Hašta, významného odborníka na ľudskú dušu a terapeuta jej problémov, ale zároveň Jozefa Hašta - človeka z mäsa a kostí, aktívneho občana, bytostného demokrata a mysliteľa hlboko reflektujúceho problémy sveta, v ktorom žijeme.

"Ľudia ako doktor Jozef Hašto sú a vyzerá to tak, že ešte dlho budú na Slovensku v menšine. Dokonca vo výraznej menšine. Tým väčšmi si zaslúžia, aby o nich vedela väčšina. Výrazná väčšina. Môžu, ba mali by byť pre ňu obohatením a životnou inšpiráciou.” - Ján Štrasser

Jozef Hašto (1949)

​Profesor MUDr. Jozef Hašto, PhD. (narodený v 1949 v Banskej Štiavnici) je popredný slovenský psychiater a psychoterapeut. Od roku 2013 vykonáva súkromnú psychoterapeutickú prax, prednáša na viacerých vysokých školách, pôsobí ako školiteľ v oblasti psychoterapie a venuje sa vydavateľskej činnosti. Je autorom viacerých odborných publikácií a desiatok odborných štúdií. ... Viac.

Ján Štrasser (1946)

Prekladateľ z ruštiny, spisovateľ, textár. Je trojnásobným držiteľom ceny Jána Hollého za umelecký preklad. Ján Štrasser absolvoval štúdium na Filozofickej fakulte UK, odbor ruština – slovenčina. Pracoval ako redaktor, divadelný dramaturg a novinár. Vydal jedenásť básnických zbierok, niekoľko kníh piesňových a publicistických textov a sedemnásť kníh rozhovorov ... Viac.

Martin Mistrík (1982)

Grafický dizajnér, buduje vizuálne riešenia pre knižný dizajn, editoriál a vizuálne identity kultúrnych podujatí. Absolvoval grafický dizajn na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri Pavla Chomu. Inšpiráciu načerpal na študijných pobytoch vo Fínsku (TAIK, Helsinki) a v Slovinsku (ALU, Ljubljana). Tvorí pod značkou ZELENÁ LÚKA, kde sa koncentruje ... Viac.