Martin Mistrík

1982

Grafický dizajnér, buduje vizuálne riešenia pre knižný dizajn, editoriál a vizuálne identity kultúrnych podujatí.

Absolvoval grafický dizajn na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri Pavla Chomu. Inšpiráciu načerpal na študijných pobytoch vo Fínsku (TAIK, Helsinki) a v Slovinsku (ALU, Ljubljana). Tvorí pod značkou ZELENÁ LÚKA, kde sa koncentruje na identity značiek, kultúrnych podujatí, divadelných inscenácií, festivalov, navrhuje layout kníh, časopisov aj katalógov.

Je držiteľom viacerých ocenení – Ceny za komunikačný dizajn v Národnej cene za dizajn (2016), Ceny Nadácie Tatra Banky v kategórii Dizajn (2015), Uznania na Národnej cene za dizajn (2007), Ceny ministra školstva SR v Národnej cene za dizajn v študentskej kategórii (2005) alebo 1. ceny ex-aequo vo švajčiarskej Swiss in Cheese+ (2004).

Pracuje a sídli v kreatívnom centre Nová Cvernovka v Bratislave, je spoluautorom a zároveň dizajnérom jedinečnej publikácie o fenoméne CVERNOVKA.

www.zelenaluka.sk