Na ceste

Jack Kerouac

Biblia beatnickej generácie, jedna z najvýznamejších kníh minulého storočia.

Kultový román a základný kameň bítnickej literatúry. Kniha, ktorú Jack Kerouac napísal už v roku 1951, ale jej pôvodný, necenzurovaný text nebol v tom čase nikto ochotný uverejniť. Kerouac na knihe pracoval ešte ďalších šesť rokov. Svoj divoký, autentický a spontánny text upravil do všeobecne prijateľnej, no nemenej sugestívnej formy. Román Na ceste spôsobil v Amerike konca päťdesiatych rokov kultúrny výbuch a Jack Kerouac sa stal ikonou novej, spontánnej a odtabuizovanej literatúry.


Jack Kerouac po ohromnom záchvate, s ktorým text vychrlil, šesť rokov čakal, kým mu knihu vydajú.  Po šesť rokov trvajúcom boji s vydavateľom kniha konečne vplávala medzi ľudí. A spôsobila viac než senzáciu. Zmenila ich životy.

Kto by nechcel byť "na ceste", bez každodenných povidnností, prechádzať cez obrovské geografické vzdialenosti vrhať sa za sexom, hudbou, alkoholom a rozhovormi s priateľmi? Kerouac si vytvoril miesto v americkej literatúre tým, že zachytil spoločnú túžbu po postavách ako Sal a Dean a ich občasných, divokých výletoch po celých západných Spojených štátoch  a Mexiku.

— Jeanne P. Leader, Library Journal

Jack Kerouac (1922 — 1969)

Jeden z najvýznamnejších prestaviteľov beat generation, ktorý sa preslávil autobiografickým románom Na ceste. Narodil sa v Massachusetts vo francúzsko-kanadskej rodine. Na základe športových úspechov získal štipendium na Columbia University v New Yorku. Po čase však univerzitu opustil a prihlásil sa k námorníctvu. Mimo to trávil čas s budúcimi príslušníkmi ... Viac.

Otakar Kořínek (1946)

Otakar Kořínek, prvotriedny prekladateľ z angličtiny (Lolita, Biela veľryba, knihy J.R.R.Tolkiena) a autor viacerých publicistických kníh. Otakar Kořínek (nar. 1946) je popredným prekladateľom z anglosaských literatúr. Za umelecký preklad bol dva razy odmenený Hollého cenou (2006, 2010) za diela Louis de Berniéres: Vtáky bez krídel (Slovart) a Vladimir Nabokov: Bledý oheň (Slovart). ... Viac.

Palo a Janka Bálik

Janka a Palo Bálik s nami rozbiehali naše vydavateľstvo ako grafici a dizajnéri, vymysleli a vytvorili pre Artforum viacero obálok a vizuálov kníh. Mnohé boli ocenené v súťaži Najkrajšia kniha Slovenska. Palo Bálik (1977) typograf, grafický dizajnér a vedúci Laboratória typografie Katedry vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Vo voľnom čase sa venuje organizovaniu výstav, prednáškok a publicistike v oblasti vizuálnej ... Viac.