Na ceste - rukopisný zvitok

Jack Kerouac

Legendárny pôvodný zvitok kultového románu Na ceste.

Rukopisný zvitok – to je legendami opradený pôvodný rukopis románu. Jack Kerouac ho takmer jedným dychom napísal v priebehu necelých troch týždňov na jar roku 1951. Búrlivý text, búrlivejší ako napokon po mnohých úpravách vydaná kniha Na ceste. Autentickejší, ešte menej konvenčný, ale stále popisujúci hľadanie zmyslu prostredníctvom putovania krížom-krážom, hľadanie TOHO čohosi nepomenovateľného. Srdce bítnickej generácie tu bije hlasno, otvorene. Kerouac-spisovateľ sa pred nami vynára v čírejšej podobe. Sám o tom povedal: „Mnohí vravia, že neviem, čo robím, ale ja to, pravdaže, viem.“


Originálny, úplný, necenzurovaný text, ktorý Kerouac výborne vychrlil zo seba v tých troch týždňoch zbesilého písania. Obsadenie postáv Allen Ginsberg, Burroughs, Cassady už nie je skryté za Kerouacove nádherné pseudonymy.

Román Na ceste bola nesporne tou správnou knihou, ktorú ľudia potrebovali v roku 1957, ale zriedenou a nenáročnou. Originálny zvitok je jej živá verzia pre našu dobu.

Jack Kerouac (1922 — 1969)

Jeden z najvýznamnejších prestaviteľov beat generation, ktorý sa preslávil autobiografickým románom Na ceste. Narodil sa v Massachusetts vo francúzsko-kanadskej rodine. Na základe športových úspechov získal štipendium na Columbia University v New Yorku. Po čase však univerzitu opustil a prihlásil sa k námorníctvu. Mimo to trávil čas s budúcimi príslušníkmi ... Viac.

Otakar Kořínek (1946)

Otakar Kořínek, prvotriedny prekladateľ z angličtiny (Lolita, Biela veľryba, knihy J.R.R.Tolkiena) a autor viacerých publicistických kníh. Otakar Kořínek (nar. 1946) je popredným prekladateľom z anglosaských literatúr. Za umelecký preklad bol dva razy odmenený Hollého cenou (2006, 2010) za diela Louis de Berniéres: Vtáky bez krídel (Slovart) a Vladimir Nabokov: Bledý oheň (Slovart). ... Viac.

Palo a Janka Bálik

Janka a Palo Bálik s nami rozbiehali naše vydavateľstvo ako grafici a dizajnéri, vymysleli a vytvorili pre Artforum viacero obálok a vizuálov kníh. Mnohé boli ocenené v súťaži Najkrajšia kniha Slovenska. Palo Bálik (1977) typograf, grafický dizajnér a vedúci Laboratória typografie Katedry vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Vo voľnom čase sa venuje organizovaniu výstav, prednáškok a publicistike v oblasti vizuálnej ... Viac.