More je môj brat

Jack Kerouac

Príbeh o stretnutí dvoch mladých mužov a ich vzťahu k nekonečnému oceánu, stelesňujúcemu slobodu, ale i smrť, osamelosť, ale aj lásku.

More je môj brat je vzburou jednotlivca voči obmedzeniam ľudskej spoločnosti a jej krutým zákonitostiam a bolestiam. Wesley Martin, hlavný hrdina, miluje more zvláštnou, nepochopiteľnou bratskou láskou. More je jeho bratom i katom. Kniha je však i príbehom jeho priateľa Billa Everharta. Ten utečie pred spoločnosťou na more, ktoré sa však pre neho stáva zdrojom nekonečnej osamelosti.

Neznáma rukopis Jacka Kerouaca, jeho vôbec prvý román, vyšiel na Slovensku skôr, ako kdekoľvek inde na svete.


Samozrejme, ani román More je môj brat sa nevyhol osudu ostatných Kerouacových kníh - porovnávaniu s kľúčovým dielom Na ceste. Aj po polstoročí avantgardne pôsobiaci text zaradil Kerouaca po bok jeho veľkého vzoru Jamesa Joycea a iných románových velikánov. Vyriecť ortieľ v nerovnom súboji s kultovou knihou Na ceste nie je ťažké, neprekonal ju žiaden z množstva ostatných Kerouacových románov. Napriek tomu je objavená prvotina skvelým čítaním.

Napísané riadky zaváňajú morom a pivom, benzínom a dechtom, predostierajú temné farby oceánu a pôsobia bezstarostným dojmom jednoduchého života. Predstavujú príjemné a nenáročné beatnické čítanie.

Jack Kerouac (1922 — 1969)

Jeden z najvýznamnejších prestaviteľov beat generation, ktorý sa preslávil autobiografickým románom Na ceste. Narodil sa v Massachusetts vo francúzsko-kanadskej rodine. Na základe športových úspechov získal štipendium na Columbia University v New Yorku. Po čase však univerzitu opustil a prihlásil sa k námorníctvu. Mimo to trávil čas s budúcimi príslušníkmi ... Viac.

Otakar Kořínek (1946)

Otakar Kořínek, prvotriedny prekladateľ z angličtiny (Lolita, Biela veľryba, knihy J.R.R.Tolkiena) a autor viacerých publicistických kníh. Otakar Kořínek (nar. 1946) je popredným prekladateľom z anglosaských literatúr. Za umelecký preklad bol dva razy odmenený Hollého cenou (2006, 2010) za diela Louis de Berniéres: Vtáky bez krídel (Slovart) a Vladimir Nabokov: Bledý oheň (Slovart). ... Viac.

Palo a Janka Bálik

Janka a Palo Bálik s nami rozbiehali naše vydavateľstvo ako grafici a dizajnéri, vymysleli a vytvorili pre Artforum viacero obálok a vizuálov kníh. Mnohé boli ocenené v súťaži Najkrajšia kniha Slovenska. Palo Bálik (1977) typograf, grafický dizajnér a vedúci Laboratória typografie Katedry vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Vo voľnom čase sa venuje organizovaniu výstav, prednáškok a publicistike v oblasti vizuálnej ... Viac.