Jana Farmanová: V znamení panny

Ivana Moncoľová

Publikácia predstavuje výber diel autorky Jany Farmanovej, rozdelených podľa maliarskej techniky na akvarely a kresby, nasledujú maľby, prezentuje diela z rokov 2013 - 2014. Do pozornosti je daná doteraz nie až tak samostatne vystavovaná časť tvorby, venovaná technike akvarelu. Akvarel ako technika vyžadujúca si sústredenosť maliarky, jej koncentráciu a rýchlosť je esenciou pre jej ďalšiu maliarsku tvorbu.

Zámerom je aj poukázanie na situácie zo života, ktoré autorka násobením zobrazovania postupne rozvíja a uceľuje tak vlastnú autorskú ikonografiu. Farmanová si vyberá témy, ktorým dominuje jej rodina, najmä život dcér, ku ktorým sa vo svojej tvorbe vracia ob-dekády, ako ku zdroju inšpirácie a dekódovania vzťahu k súčasnosti. Nie je potom náhodné, že situáciam, ktoré tematicky spracováva dominuje tvár – definovaná v maliarskom žánri ako portrét. Farmanová, maľuje momenty, s ktorými empatizuje a chápe, ktoré utvrdzuje v existencii pri svojom bytí, s paralelným konaním a rozmýšľaním iného jedinca. Maliarka celoživotne otvára cesty k akceptácii myslenia iného človeka, preto aj v maľbe ako aj v životnom postoji jej ide o porozumenie, ktoré potom tlmočí v maliarskom jazyku.

Rozmer: 207 x 270 mm

Papier: obálka Munken Pure 300 g

vnútro: Munken Pure 130 g

Novatech Garda Pat Kiara 13 150 g

Ivana Moncoľová (1980)

Mladá kunsthistorička venujúca sa súčasnému umeniu. Ivana Moncoľová (1980) študovala Dejiny umenia a kultúry na Trnavskej univerzite v Trnave. O roku 2011 pôsobí ako doktorandka na Sekcii vizuálnych a kultúrnych štúdií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Špecializuje sa na najnovšie dejiny umenia ... Viac.

Jana Farmanová (1970)

Slovenská maliarka, pôsobiaca na výtvarnej scéne od konca 90. rokov 20. storočia. Je jednou z najvýznamnejších maliarok súčasnej slovenskej a českej výtvarnej scény, rešpektovaná divákmi aj zberateľmi umenia. "Pozornému divákovi neujde, že Jana Farmanová svoje príbehy nikdy nedorozpráva. Konce necháva otvorené. Neohraničenosť je podstatným znakom aj jej maľovania. Dá sa v jej prípade hovoriť o štýle a rukopise? Áno, ale jej spôsob maľby nie je len mechanickým ... Viac.