Ivana Moncoľová

1980

Mladá kunsthistorička venujúca sa súčasnému umeniu.

Ivana Moncoľová (1980) študovala Dejiny umenia a kultúry na Trnavskej univerzite v Trnave. O roku 2011 pôsobí ako doktorandka na Sekcii vizuálnych a kultúrnych štúdií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Špecializuje sa na najnovšie dejiny umenia a vizuálnej kultúry, kde sa venuje téme premeny umeleckého autorstva od šesťdesiatych rokov až po súčasnosť. V roku 2012 bola spoluautorkou a spolueditorkou monografie Jany Farmanovej, ktorá vyšla vo Vydavateľstve Slovart v spolupráci s Krokus Galériou. Zároveň pracuje pre aukčnú spoločnosť White & Weiss zameranú na súčasné umenie.