Lekcie majstrov

George Steiner

„Čo oprávňuje muža alebo ženu, aby učili inú ľudskú bytosť, čo je prameňom ich autority? A naopak, ako vzniká odozva u toho, kto je učený?“ Otázka, ktorú si kládol už sv. Augustín, je myšlienkovým východiskom knihy Lekcie majstrov Georgea Steinera.

Steiner, ktorý sa spolu s vedeckou a spisovateľskou prácou takmer celý život venoval aj učeniu na viacerých univerzitách, nás v knihe sprevádza dejinami vzťahu Majstrov a ich učeníkov od antiky po súčasnosť. Podmaňuje si čitateľa erudíciou, humánnosťou, schopnosťou vidieť nečakané súvislosti a vášňou pre pedagogické povolanie. Sokrates a Alkibiadés, Ježiš a Judáš, Dante a Vergílius, Abélard a Heloisa, Faust a Wagner, M. Brod a F. Kafka, Tycho de Brahe a Kepler, E. Husserl a M. Heidegger, futbalový tréner Knut Rockne a jeho zverenci, hudobníčka Nadia Boulangerová a jej žiaci a mnohí ďalší sa pred nami vynárajú v príbehoch vzájomného dialógu, obdarúvania, lásky a rešpektu, ale aj vzbury, popretia, zrady a odmietnutia.

George Steiner (1929–2020) je euro-americký mysliteľ, spisovateľ, literárny komparatista, kritik a univerzitný profesor. Je považovaný za všestranného vzdelanca „starej školy“: ovládal klasickú gréčtinu a latinčinu, prednášal vo francúzštine, angličtine, nemčine. V rozsiahlom a mnohožánrovom diele, ktoré sa zvykne označovať ako „jedna kniha“, ustavične premýšľal otázku kultúrnych dejín a miesta človeka v nich.

George Steiner (1929 — 2020)

​Euro-americký mysliteľ, spisovateľ,literárny komparatista, kritik a univerzitný profesor. V rozsiahlom a mnohožánrovom diele, ktoré sa zvykne označovať ako „jedna kniha“, ustavične premýšľal otázku kultúrnych dejín a miesta človeka v nich. Slovenskému čitateľovi je dostupné najmä v origináli a vo viacerých českých prekladoch (Po Bábelu. ... Viac.

Martina Ivanová (1976)

Vyštudovala slovenský jazyk a literatúru a anglický jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, na ktorej aj pracuje ako profesorka na Inštitúte slovakistických a mediálnych štúdií. Okrem toho pôsobí v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave ako vedecká redaktorka Slovníka súčasného slovenského jazyka. Profesionálne sa venuje súčasnému slovenskému jazyku, lexikografii, kognitívnej a korpusovej gramatike ... Viac.

Marek Kianička (1977)

Grafický dizajnér a grafik Marek Kianička sa narodil v roku 1977 v Žiline. Štúdiá absolvoval na VŠVU v Bratislave a na Edinburgh College of Art. Viac.