George Steiner

1929 — 2020

​Euro-americký mysliteľ, spisovateľ,literárny komparatista, kritik a univerzitný profesor.

V rozsiahlom a mnohožánrovom diele, ktoré sa zvykne označovať ako „jedna kniha“, ustavične premýšľal otázku kultúrnych dejín a miesta človeka v nich. Slovenskému čitateľovi je dostupné najmä v origináli a vo viacerých českých prekladoch (Po Bábelu. Otázky jazyka a překladu, 2010; Errata. Prozkoumaný život, 2011; Skutečné přítomnosti, 2019 a iné). V slovenčine vyšla dosiaľ jedna zo Steinerových prvých kníh Smrť tragédie (2011). Lekcie majstrov sú druhou Steinerovou knihou preloženou do slovenčiny.