Raymond Queneau

1903 — 1976

Francúzsky surealista, matematik, spisovateľ a psychológ.

Študoval na parížskej Sorbonne latinčinu, gréčtinu, filozofiu, matematiku, psychológiu. Pracoval najprv ako bankový úradník, potom dlhé roky strávil vo vydavateľstve Gallimard. Bol členom Bretonovej surrealistickej skupiny, ale potom z nej vystúpil a s priateľmi založil združenie OuLiPo, ktorého príslušníci neboli ani po smrti vyškrtnutí zo zoznamu členov a na každej ďalšej schôdzi bola ich účasť z dôvodu úmrtia ospravedlnená.

Queneau písal prózu (Deti bahna, Môj priateľ Pierot, Modré kvety), poéziu (zbierka Sto tisíc miliard sonetov obsahuje iba desať sonetov, z ktorých si trpezlivý čitateľ môže zostaviť tie ostatné do počtu), eseje. Experimentoval – najmä s jazykom, do francúzskeho literárneho jazyka vniesol dovtedy nevídanú hovorovosť. Zvykne sa hovoriť, že spájal racionalitu s fantáziou. A spájal aj drsnosť s vtipom, rozčarovanie s paródiou. Preslávil ho najmä román Zazie v metre.