Miroslav Švolík

1960

Fotograf, predstaviteľ Slovenskej novej vlny.

Miroslav Švolík je známy slovenský fotograf žijúci v Prahe, ktorý sa venuje predovšetkým fotografií kombinovanej s množstvom výtvarných prvkov a fotografickým montážam. Patrí do takzvanej Slovenskej novej vlny, ktorá v 80. rokoch búrala zabehnuté klišé inscenovanej fotografie.

Od roku 2009 je vedúcim Ateliéru kreatívnej fotografie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.