Milica Schraggeová

1954

Psychologička a spisovateľka. K napísaniu knihy Do jesene bude všetko v poriadku ju priviedla potreba vyrovnať sa s tragickou smrťou svojho syna.

V časopise Listy – Mosty jej vyšli krátke prózy.

Ďalšiu knihu pod názvom Chlapec a dúha vydala v roku 2012 vo vydavateľstve Banská St a nica-centre of contemporary art. Na tejto knihe spolupracovala so svojou dcérou Broňou Schragge, ktorá dala knihe originálnu výtvarnú podobu.

Profesionálne sa venovala sa rôznym výskumným témam z oblasti psychológie, výsledky ktorých publikovala v našich aj zahraničných odborných časopisoch. V poslednom období sa venuje problematike nezamestnanosti, viedla niekoľko výskumných projektov a vyšla jej kniha Nezamestnanosť v psychologických súvislostiach (Vydavateľstvo Psychoprof, 2011).