Flannery O'Connor

1925 — 1964

Výrazná postava literatúry amerického Juhu.

Počas väčšiny aktívneho obdobia stráveného literárnou tvorbou, prispievaním do katolíckych periodík a súkromnou korešpondenciou bojovala s diagnózou systémový lupus, ktorá spôsobila aj jej predčasné úmrtie vo veku tridsaťdeväť rokov. Napísala dva romány Wise Blood (1952) a Violent Bear it Away, v Artfore v roku 2015 ako Násilní ho uchvacujú (1960) a tridsaťdva poviedok.

Spájajúc náboženské presvedčenie s ostrou, racionálnou iróniou, O’Connorovej temné texty sú nezvyčajnou kombináciou groteskných obrazov premeny človeka násilím a bravúrne načasovaných humorných scén. Zobrazujú svet, kde je „dobro len vo výstavbe“, svet zlyhávajúcich postáv s poslaním, pokrivkávajúcich okolo pravdy a vykúpenia v „krvavom, páchnúcom, šialenom tieni Ježiša“.