Amadoka

​Sofija Andruchovyč

Rozsiahly román jednej z najvýznamnejších autoriek súčasnej ukrajinskej beletrie krúži okolo témy pamäti, vzťahu pamäti a zabúdania, o neúplnosti a neustálej premenlivosti ľudských osobností a osudov. Kostru románu tvoria do bizarnej mozaiky poskladané. potlačené a skreslené spomienky, ktoré sú výsledkom interpretácie minulosti a hľadania vlastnej identity.

Hľadanie legendárneho jazera Amadoka, na ktorého pomyselných brehoch hrdinovia žijú, pre nich predstavuje živú vodu pamäti a mŕtvu vodu zabúdania.

Ide o najväčšie jazero v Európe nachádzajúce sa na území modernej Ukrajiny, ktoré prvýkrát ho vo svojich Dejinách spomenul Herodotos, potom sa stovky rokov objavovalo na mapách rôznych kartografov, až kým náhle nezmizlo bez stopy. V knihe sa stáva veľkolepou metaforou pre Ukrajinu, jej súčasnosť, históriu a najmä rôznorodosť obyvateľstva.

​Sofija Andruchovyč (1982)

​Sofija Andruchovyč je ukrajinská spisovateľka, prekladateľka, publicistka. Sofija Andruchovyč je ukrajinská spisovateľka, prekladateľka, publicistka. Narodila sa v Ivano-Frankivsku, známom literárnom meste. Je autorkou prozaických kníh Літо Мілени (Milenino leto, 2002), Старі люди (Starí ľudia, 2003), Жінки їхніх чоловіків ... Viac.

 

Veronika Goldiňáková

​Veronika Goldiňáková študovala angličtinu a ruštinu na FiF UK v Bratislave. Už od štúdia sa venuje prekladu – odbornému aj umeleckému z angličtiny, ruštiny, ukrajinčiny a postupne aj z chorvátčiny. Vo voľnom čase sa učí nové jazyky, momentálne je to už rok macedónčina. Je členkou občianskeho združenia prekladateľov a redaktorov ... Viac.

Zuzana Číčelová

Grafická dizajnérka Viac.