Zápas

Martin Beďatš

Tri motívy, tri krátke príbehy o živote a ceste.

Zápas – útla knižka Martina Bedlyho Beďatša (okrem iného gitaristu skupiny Bez ladu a skladu) je takou zvláštnou road story. Hlavní hrdinovia, čo sami seba úsmevne nazývajú kapacitami, sa volajú Agon a Via. Veľmi sú si blízki. Vydajú sa na cestu.

„Kolesá sa zavŕtali do piesku. Cítili sme akúsi slávnostnú chvíľu. Ideme ťať do živého. Boli sme tam iba my dvaja, kabriolet a piesok. Veľa piesku. Veľmi veľa. Viacej ako kabrioletov.“

Putujú, aby pohľadali pravdu a zmysel života. To znie priam banálne. Alebo ukrutne vážne. V Beďatšovom podaní však neplatí ani jedno, ani druhé – ponúka hravú prózu oháknutú v surrealistickom šate. Trochu sa tam aj zápasí. Najmä boje vnútorné.


Nebudem sa mýliť, ak napíšem, že táto kniha nevyvolá, a ani nemá ambíciu vyvolať, žiadny ohlas v slovenskej literatúre.

— Peter Kaufmann, Inforum

Zápas je malá knižka o veľkých témach. Celý príbeh sa autorovi zmestil na pár útlych strán.

— Anna Tašká, LIC

Martin Beďatš (1969)

Martin Beďatš je gitarista a jeden zo zakladateľov, skladateľov a textárov legendárnej skupiny Bez ladu a skladu Martin Beďatš – Bedly je gitarista a jeden zo zakladateľov, skladateľov a textárov legendárnej skupiny Bez ladu a skladu, architekt, vedúci Útvaru hlavného architekta mesta Trenčín. Rukopis knihy Zápas vznikol už v roku 1991, no vydaný bol až o dvadsať ... Viac.

Marek Naglmüller (1967)

Český grafik a designer, autor desiatok obálok a layoutov kníh. Viac.