Vianočné mystérium

Jostein Gaarder

Ako všetky knihy pre deti tohto nórskeho pána spisovateľa, má i táto cieľ prostredníctvom napínavého príbehu vzdelávať. Takže pri tom, ako nahliadneme do komnát filozofie a náboženstva spoznáme aj novodobé dejiny Európy a podučíme sa i čo to z dejepisu. Teda ak to budeme robiť podobne, ako hlavný hrdina knihy Joachim a jeho rodičia pri rozmotávaní záhadného príbehu malej Elizabet. Vďaka ilustráciám Vlada Krála bola ocenená ako Najkrajšia kniha roka 2012.

Vianočné mystérium (Julemysteriet) nadväzuje poetikou i štýlom na predchádzajúce diela. V centre pozornosti autora je príbeh Vianoc na dotyku starozákonnej a novozákonnej tradície, na priesečníku minulosti spred dvoch tisíc rokov a súčasnosti, na pozadí dnešnej európskej civilizácie a dramatických udalostí v Svätej zemi.

Knižka, ktorá bola preložená do mnohých jazykov, sa nenútenou formou vyjadruje o bytostných záležitostiach človeka. Podobne ako v iných dielach tu sledujeme paralelný príbeh dvoch detských hrdinov, chlapca Joachima, ktorý nájde v kníhkupectve čarovný adventný kalendár, a dievčatka Elisabety, ktorej príbeh je napísaný na tajomných lístočkoch v okienkach kalendára. Elisabet sa pred Vianocami stratila matke v obchodnom dome, lebo zbadala jahniatko a rozbehla sa za ním, aby ho mohla pohladkať. Hrdina knižky Joachim s rodičmi otvára okienko po okienku a usiluje sa rozpliesť zamotaný dej. Elisabet sa vydala na cestu priestorom i časom, z domova a súčasnosti do Betlehemu, kde sa práve narodil malý Ježiš. Jej príbeh sa vyjasní až pri poslednom okienku kalendára dvadsiateho štvrtého decembra na Vianoce.

Ide o žáner, v ktorom autor oslovuje široké spektrum príjemcov – od detského čitateľa od 5 rokov po tých, ktorí radi siahnu po texte ladenom esejisticky a nabitom espritom.


Vo svojom Vianočnom mystériu autor dokladá hĺbkovú znalosť historických súradníc a majstrovský potenciál doviesť mladého čitateľa mimovoľne k poznaniu toho podstatného, a staršieho zase vyviesť z bludiska toho nepodstatného.

— Ján Litvák, SME

Jostein Gaarder (1952)

Nórsky intelektuál, spisovateľ a filozof, ktorý sa preslávil knihou Sofiin svet. Jostein Gaarder (1952) sa narodil do učiteľskej rodiny. Jeho otec bol riaditeľom strenej školy a matka bola učiteľka. Jostein študoval škandinávske jazyky a teológiu na univerzite v Osle. V rokoch 1981 až 1991 vyučoval filozofiu a literatúru na vysokej ... Viac.

 

Milan Žitný

Viac.

Vlado Král (1974)

Ilustrátor, scénický výtvarník, grafický dizajnér a režisér animovaných filmov. Vladimír Král (1974, Bratislava) bol poslucháčom Katedry animovanej tvorby na FTF VŠMU v Bratislave. Po úspešnom absolvovaní vysokoškolského štúdia pracoval ako ilustrátor, scénický výtvarník, grafický dizajnér a režisér animovaných TV filmov (napr. ... Viac.

Palo a Janka Bálik

Janka a Palo Bálik s nami rozbiehali naše vydavateľstvo ako grafici a dizajnéri, vymysleli a vytvorili pre Artforum viacero obálok a vizuálov kníh. Mnohé boli ocenené v súťaži Najkrajšia kniha Slovenska. Palo Bálik (1977) typograf, grafický dizajnér a vedúci Laboratória typografie Katedry vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Vo voľnom čase sa venuje organizovaniu výstav, prednáškok a publicistike v oblasti vizuálnej ... Viac.