Kam plášť, tam vietor

Ivan Štrpka

Nová básnická zbierka Ivana Štrpku zo skupiny Osamelí bežci.

Pätnásta zbierka básní Ivana Štrpku je zložená z troch častí: Jasné miesta, Kam plášť a Temné miesta. Podľa Štrpku názov zbierky Kam plášť, tam vietor nedefinuje obsah, skôr len „poukazuje na smer, ktorým sa uberajú moje predstavy.“ Názov zbierky je zároveň poslednou vetou básne, ktorú v roku 2015 napísal Ivan Štrpka pre časopis Sado výtvarníčky Doroty Sadovskej a táto báseň predznamenala ich ďalšiu spoluprá­cu.

Pôvodne to mala byť jednoduchá kniha s výraznou typografiou, no fotografie Doroty Sadovskej jej dodali ďalší rozmer. Dohodli sa, že básne nebudú dopĺňať doslovné ilustrácie. „Ja som mal predstavu prázdnych tvarov. To, čo sa nedá ukázať, vidieť,“ vraví Ivan Štrpka. Pre Dorotu je to kniha o prázdne a samote: „Ako keď si kúpiš vec a zostane ti z nej len obal.“ Dorota Sadovská zistila, že slovo so základom prázd_ , teda prázdno, prázdne, prázdnota, sa v z zbierke nachádza takmer sto krát. Druhým slovom v poradí je svetlo. Fotografie jej zbierky slnkom presvetlených prázdnych obalov a plastov, sa tak organicky spojili s básňami Ivana Štrpku.

Na ceste k čitateľovi však Štrpkove básne nepotrebujú ani dôvtipné komentáre ani tovaroznalecký cirkus. Nechajme ich hovoriť samé:


Toľko určitých vecí pod neurčitosťou, ktorej

hovoríme tma, toľko neurčitosti pod určitosťou

svetla, toľko naznačených posunkov prepadajúcich sa

v temnej energii práve vyhasínajúcej mysle!

Nahé údy! Holé životy!

Ivan Štrpka (1944)

Básnik, osamelý bežec, publicista, prekladateľ, spisovateľ Ivan Štrpka sa narodil 30. júna 1944 v Hlohovci. Mladosť prežil na juhozápadnom Slovensku. V rokoch 1963 – 1969 študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského španielčinu a slovenčinu. Po kratšom pôsobení v literárnych redakciách (Kultúrny ... Viac.

Dorota Sadovská (1973)

patrí k najvýraznejším osobnostiam slovenskej výtvarnej scény Vo svojich prácach sa neustále drží tradičného média – maľby v klasickej realistickej podobe. Napriek tomu vždy vstupovala aj do iných médií, spájala ich a stierala medzi nimi hranice. Svojimi plátnami cielene tvorí v galerijnom priestore prostredia ... Viac.

Martin Janoško (1968)

Dizajnér publikácií, absolvent magisterského štúdia na VŠVU v Bratislave, v prostredí periodík a knižnej tvorby pôsobí od roku 1998. V ostatných rokoch sa koncentruje najmä na oblasť výtvarného umenia, beletrie, histórie a hudby. Jeho dizajnérske realizácie prispeli k úspechom finalistov výtvarných, hudobných a literárnych ocenení: ceny Anasoft litera, ceny Jána Johanidesa, Radio_Head Awards atď. Je spolutvorcom magazínu SADO, dizajnérsky participoval na projektoch BoutiqueS ... Viac.