Zberateľ alebo Zmluva s diablom

Ivan Melicherčík, Peter Uličný

Vyše 330 stranová kniha umožňuje nazrieť do ateliérov a nevšednejšie spoznať umelcov z rôznych krajín sveta. Tiež vidieť cyklus chorvátskych morských olejomalieb Martina Benku, nakreslené európske mestá Emerika Feješa, figuratívne obrazy Jiřího Načeradského, beštiáre Jana Švankmajera, sochy Otta Guttreunda či ikony africkej drevorezby - sochy mbulu ngulu. Samostatnou časťou knihy je 13. komnata zberateľa v podobe 49 úsmevných, kurióznych a rozprávačsky hravých príbehov z návštev galérii.

„Zberateľstvo je droga, pocit neuhasiteľného smädu, horúčka, možno až posadnutosť.“ To je len zopár charakteristík zberateľskej vášne, ktorá je hlavnou témou knihy rozhovorov publicistu Petra Uličného so zberateľom umenia Ivanom Melicherčíkom. Čitateľ nahliadne zblízka do všetkých zákutí unikátnej kolekcie, v ktorej si podáva ruku slovenská moderna na čele s Galandom a galandovcami, africké kmeňové umenie, tvorba naivistov z celého sveta, ale i pestrá mozaika sochárskeho a maliarskeho umenia súčasných slovenských, českých i zahraničných autorov. Interview je doplnené zbierkou príbehov, v ktorých Ivan Melicherčík zachytáva najzaujímavejšie „historky“ zo svojej zberateľskej odysey a spomienky na osobné stretnutia a zážitky s domácimi i zahraničnými umelcami. Obrazová časť knihy ponúka viac ako 400 archívnych a dokumentárnych snímok i reprodukcií najvýznamnejších diel Melicherčíkovej unikátnej kolekcie.


Jeden z najvýznamnejších slovenských zberateľov výtvarného umenia Ivan Melicherčík vášeň z cestovania a zbieranie umenia bravúrne spojil s 24-hodinovým povolaním žurnalistu do neuveriteľnej pestrej cesty, ktorá vedie k vysnívaným obzorom. Ivan Melichečík tam našiel oleje Mikuláša Galandu a Galandovcov, slovenskú a českú avantgarda, kubizmus, africké kmeňové  umenie či naivné umenie z Kovačice.

— inspire.sk

Ivan Melicherčík

Autor publikácií a katalógov, zberateľ moderného maliarstva a sochárstva, naivného a afrického kmeňového umenia. Svoje zbierky moderného maliarstva a sochárstva, naivného umenia a afrického kmeňového umenia predstavil na mnohých výstavách doma i v zahraničí. Je autorom viacerých publikácií a katalógov – Galanda a galandovci, maliari z Kovačice, umenie inštinktu, ... Viac.

Peter Uličný

Slovenský novinár, spisovateľ a textár.Pracoval a publikoval vo viacerých periodikách so zameraním na literatúru a umenie Absolvoval štúdium žurnalistiky na FFUK v Bratislave, kde dnes pôsobí ako pedagóg na Katedre marketingovej komunikácie. Pracoval a publikoval vo viacerých periodikách so zameraním na literatúru a umenie (Slovenské pohľady, Revue aktuálnej kultúry, Dotyky, ... Viac.