Ivan Melicherčík

Autor publikácií a katalógov, zberateľ moderného maliarstva a sochárstva, naivného a afrického kmeňového umenia.

Svoje zbierky moderného maliarstva a sochárstva, naivného umenia a afrického kmeňového umenia predstavil na mnohých výstavách doma i v zahraničí. Je autorom viacerých publikácií a katalógov – Galanda a galandovci, maliari z Kovačice, umenie inštinktu, Africké umenie, Socha, O zberateľstve, Obrazy, ďalej dvoch monografií o Martinovi Jonášovi, kníh o Zuzane Chalupovej, Jánovi Kňazovickom a Pavlovi Hajkovi. Spolu s Petrom Uličným vydal v Artfore knihu Zberateľ.