2014

Fedor Gál, Peter Zajac

Krátke stĺpčeky, zamyslenia, polemiky inšpirované udalosťami roku 2014.

Fedor Gál a Peter Zajac a ich slovný a myšlienkový ping-pong na témy nadhodené veľkými či malými udalosťami roku 2014. Výber stĺpčekov z časopisu .týždeň zhŕňa predošlý rok a zároveň ho stavia do svetla otázok a zamyslení, ktoré aj nás provokujú nielen k jeho rekapitulácii.

Fedor Gál (1945)

Sociológ a prognostik, spoluzakladateľ verejnosti proti násiliu, zakladateľ vydavateľstva G plus G. Fedor Gál sa narodil v roku 1945 v Terezíne. Jeho rodina pochádza z Partizánskej (vtedy Nemeckej) Lupče. Politik, sociolog, prognostik, dokumentarista a vydavateľ. Bol zakladajúcim členom Verejnosti proti násiliu a zakladajúci člen Nadácie Milana ... Viac.

Peter Zajac (1946)

Literarny vedec, jeden zo zakladateľov Verejnosti proti násilu, politik.Slovenský literárny vedec a politik, bývalý poslanec národnej rady Slovenskej republiky. Je emeritným profesorom na Inštitúte slavistiky Humboldtovej univerzity v Berlíne. Bol zakladajúcim členom Verejnosti proti násiliu. Viac.

Zuzana Číčelová

Grafická dizajnérka Viac.