Peter Zajac

1946

Slovenský literárny vedec a politik, bývalý poslanec národnej rady Slovenskej republiky. Je emeritným profesorom na Inštitúte slavistiky Humboldtovej univerzity v Berlíne. Bol zakladajúcim členom Verejnosti proti násiliu.