V

Daniel Pastirčák

Meditatívne básne v zbierke s tým najkratším možným názvom V, dopĺňajú hudobné kompozície Pjoniho.

Pastirčákove meditatívne básne nezastierajú, že v nich ide o dialóg s Bohom. Preto je to veľmi osobná poézia, vyžadujúca otvorenosť hľadaniu a načúvaniu. V tom je aj výzva tejto zbierky — vykročiť na cestu hľadania osobnej cesty k podstate každej z 50 básni.

Popri básňach blízkych modlitbám sú tu texty o pokore a hľadaní životnej rovnováhy, ale i o strachu a existenciálnej podstate človeka. Stačí vykročiť z ktoréhokoľvek bodu knihy.


Kazateľ, esejista, prozaik, scenárista, dramatik, výtvarník, prekladateľ zakomponoval tlkot vlastného srdca a odtlačok ducha do svojej v poradí už tretej básnickej zbierky s názvom V. V ako večnosť slova, ktoré trvá. V ako večnosť myšlienky. V vo v – viera vo večnosť poézie.

Daniel Pastirčák (1959)

Kazateľ Cirkvi bratskej, spisovateľ a básnik, ktorý sa venuje i výtvarnej tvorbe. Básnik, prozaik, kazateľ a esejista Daniel Pastirčák sa narodil 29. 1. 1959 v Prešove. Je absolventom Strednej umeleckej priemyselnej školy v Košiciach a Bratislave (odbor keramika). Kratší čas pracoval v bratislavskej Mestskej galérii, potom študoval ... Viac.

Damian Pastirčák (1988)

Damián študoval vizuálnu komunikáciu na Vysokej škole výtvarných umení. Je autorom viacerých vizuálnych koncepcii ako aj knižných dizajnov. Venuje sa najmä brandingu, tlačovému dizajnu, typografii a web dizajnu. S ilustrátorkou Danielou Olejníkovou majú spoločné stúdio Limb. Pre vydavateľstvo Artforum robil dizajn kníh Vynáranie Cormaca jamesa, Zimná cesta Elfriede Jelinek alebo V ... Viac.