Daniel Pastirčák

1959

Kazateľ Cirkvi bratskej, spisovateľ a básnik, ktorý sa venuje i výtvarnej tvorbe.

Básnik, prozaik, kazateľ a esejista Daniel Pastirčák sa narodil 29. 1. 1959 v Prešove. Je absolventom Strednej umeleckej priemyselnej školy v Košiciach a Bratislave (odbor keramika). Kratší čas pracoval v bratislavskej Mestskej galérii, potom študoval odbor reštaurovanie na dvojročnej nadstavbe a teológiu na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave (1983-1987). V súčasnosti pôsobí ako kazateľ Cirkvi bratskej v Bratislave. Svoje verše, prózy a eseje publikoval na prelome 80. a 90. rokov v Slovenských pohľadoch a Tvorbe T, neskôr v Romboide a Mostoch. Spolupracuje s rozhlasom i televíziou. Debutoval v roku 1993 “rozprávkami o láske a večnosti" Damianova rieka. Kniha získala ocenenie Ibby. V roku 1997 vydal básnickú zbierku Tehilim. V roku 2000 vydal Rozprávkovú ságu Čintet, alebo more na konci sveta. Kniha získala cenu VUB. V roku 2005 publikuje svoju druhú básnickú zbierku Kristus v Bruseli. V roku 2010, publikuje knihu kázní Zdravé telo v kóme. V roku 2011 prózu Mini mýty. Kniha bola ocenená cenou Obce spisovateľov Slovenska. V roku 2012 publikuje zbierku básni V, a básnické interpretácie Proglasu pre deti a ich rodičov Slovo pred slovom. V roku 2013, teologickú prózu Evanjelium podľa Jóba. V roku 2014 publikoval rozprávkovú knihu O kresbe čo ožila a zbierku kázni Boží strom zla, V roku 2015 publikoval knihu meditácii nad Jánovým evanjeliom Vietor veje kam chce. V roku 2016 vyšla kniha literárnych a filozofických esejí V tieni mŕtveho Boha.

Okrem literatúry sa venuje aj tvorbe pre divadlo. Prelozil hru od T. S. Eliota Coctail Party. Hru naštudovali herci divadla Astorka. V roku 2004 napísal novú verziu hry o Svätej Dorote. Hra bola uvedená v Slovenskom národnom divadle. Pre bábkové divadlo napísal divadelnú verziu Cintetu. Hra bola uvedená na Varšavskom divadelnom festivale. Je autorom scenára hry Vrchol v hmle, filmového scenára Budeme sa stretať v snoch. Scenár bol medzi piatimi nominovanými scenármi v rámci Českého Leva.

Paralelne s literárnou tvorbou sa venuje aj výtvarnej tvorbe - 1994 - Medzinárodné bienále knižnej ilustrácie v Martine, 1997 – samostatná výstava v Londýne; 1997 - výstava obrazov v Bratislave v Klariskách v rámci Medzinárodného filmového festivalu; 1997 - účasť na BIB' 97 v Bratislave; 1997 – účasť na výstave Slovenské knižné ilustrácie v Múzeu umenia mesta Mikeli vo Fínsku; 1998 - samostatná výstava obrazov v Prahe v galerijnej kaviarni G + G a v priestoroch Rádia Slobodná Európa; 1998 – účasť na kolektívnej putovnej výstave 55 svetových ilustrátorov z BIB' 97 v Japonsku; 2000 – výstava ilustrácií vo Vancouveri v Kanade). 2001 – BIB v Bratislave. 2001 – Súborná výstava v Turčianskej galérii v Martine. 2002 – Výstava obrazov a ilustrácií v Bratislave. 2003 – Výstava spolu so Zbyňkom Prokopom v Levoči v rámci projektu „Medzi dvoma horami“ 2004 – Výstava obrazov a ilustrácií vo Zvolene. 2005 – Výstava obrazov v Poprade. 2009 účasť na výstave k dvadsiatemu výročiu Nežnej revolúcie v Levoči.

V poslednom čase sa venuje projektu výtvarných bohoslužieb. V tomto projekte sa výtvarná inštalácia a projekcia spája improvizovanou hudbou prvkami bohoslužby a rituálu. Jedným z takýchto projektov, bol Ash Wednesday podľa T. S. Eliota. Najnovšie to bol projekt Odomykanie, uvedený v rámci Bielej noci v kaplnke Františkánskeho kostola v Bratislave.