Ja a môj brat

Broňa Schraggeová

Silný príbeh o živote a smrti v obrázkoch nadanej výtvarníčky.

„Komiks“ začal vznikať krátko po smrti autorkinho brata z potreby uchovať spomienky na spoločné chvíle. Grafické lineárne perokresby sú prepojené do príbehu, ktorý nás vedie ich spoločným životom od útleho detstva, až do chvíľ, kedy musia prekonávať obdobie Filipovej ťažkej choroby. Obrázky bezstarostného dospievania prechádzajú do výpovede o ťažkom zápase o jeho uzdravenie.

Je to nahliadnutie do rodinného albumu obyčajnej fungujúcej rodiny, najmä cez súrodenecký vzťah a jej nesmierne silného príbehu, ktorým táto rodina prešla, pričom príbeh je sprostredkovaný nie slovami, ale obrazom. Obrázky majú natoľko jasnú výpovednú hodnotu, že ich popis nie je nutný. Súčasťou knihy je len niekoľko dialógov, ktoré podčiarkujú silu príbehu.

Je to príbeh, na konci ktorého je veľa bolesti a otázok. Je to príbeh o sile rodiny a dôležitosti vzťahov, o utrpení a nádeji.

Verbálny popis toho istého príbehu, optikou matky - psychologičky, prináša kniha Milice Schraggeovej: Do jesene bude všetko v poriadku, ktorá by mala tvoriť s touto knihou grafický celok.


Broňa Schraggeová sa vyjadruje jednoduchými, zväčša lineárnymi kresbami, s občasnými farebnými vstupmi. Ilustrácie majú zvláštne napätie, melanchóliu, vnútorný pokoj a silný emocionálny „background“. Subtílne, minimalistické výtvarné riešenie vhodne kontrastuje s vážnosťou spracovanej témy. Jednotlivé scény svojím komiksovým, až filmovým radením úplne vtiahnu čitateľa, diváka do deja. Ilustrácie sú predovšetkým osobnou výpoveďou (spoveďou) Broni Schraggeovej. Vážnej témy (smrť blízkeho) sa dotýka citlivo, s pokorou, bez afektu a hranej pózy.

— Ľuboslav Paľo

Broňa Schraggeová (1985)

Bratislavská grafička, scénografka a hudobníčka. Bronislava Schraggeová študovala v ateliéri Vizuálnej komunikácie na Katedre dizajnu a na Katedre voľnej grafiky VŠVU v Bratislave, scénografiu a kostýmy na Divadelnej fakulte a animovanú tvorbu na Filmovej fakulte VŠMU v Bratislave. V roku 2010 vydala ... Viac.

Juraj Meszároš

Grafik a dizajner. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Viac.