Ján Langoš. Strážca pamäti

Alexander Balogh

Knihu, ktorá prináša civilný portrét Jána Langoša prostredníctvom rozprávania jeho rodiny, priateľov a známych, tvoria dva druhy navzájom sa prelínajúcich textov – autorov rozhovor s Langošovou manželkou Gabrielou a prerozprávané stretnutia s približne dvadsiatkou podstatných ľudí Langošovho života. Predslov napísal Martin M. Šimečka, záver knihy, ktorá ponúka veľké množstvo fotografií, tvoria dva monologické texty dcér Jána Langoša. Hoci autor i respondenti, samozrejme, neobchádzajú kľúčové udalosti života tohto disidenta a politika, kniha nie je investigatívnym dielom a nekladie si za cieľ byť historiografickou ani politologickou publikáciou.

Alexander Balogh (1946)

Novinár, publicista, kultúrny redaktor Autor po absolvovaní štúdia chémie pôsobil ako výskumný pracovník a pedagóg na Lekárskej fakulte UK. Neskôr pracoval v niekoľkých médiách a reklamnej agentúre, od roku 1993 do konca roku 2014 bol v denníku SME, v súčasnosti je redaktorom oddelenia kultúry ... Viac.

Martin Mistrík (1982)

Grafický dizajnér, buduje vizuálne riešenia pre knižný dizajn, editoriál a vizuálne identity kultúrnych podujatí. Absolvoval grafický dizajn na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri Pavla Chomu. Inšpiráciu načerpal na študijných pobytoch vo Fínsku (TAIK, Helsinki) a v Slovinsku (ALU, Ljubljana). Tvorí pod značkou ZELENÁ LÚKA, kde sa koncentruje ... Viac.