John Edward Williams

1922 — 1994

Americký autor, znova nájdený najmä vďaka novele Stoner.

John Edward Williams sa narodil v Texase. Vysokú školu dokončil až po návrate z armády, kde slúžil v letectve. Prvý román Nothing But the Night a zbierku poézie The Broken Landscape: Poems vydal ešte ako študent. Po získaní doktorandského titulu na University of Denver sa vrátil na svoju alma mater University of Missouri, kde tridsať rokov učil literatúru a kreatívne písanie. Vydal ďalšie tri romány, Butcher’s Crossing, Stoner a Augustus, a zbierku poézie The Necessary Lie. Román Augustus bol ocenený National Book Award.

Williamsove romány sú síce na prvý pohľad veľmi rozdielne, opisuje v nich divoký západ, akademický život i staroveký Rím, ale stále sa vracia k niekoľkým kľúčovým témam, ktoré kritik Morris Dickstein identifikoval ako „vstup mladého muža do života, zúrivá mužská rivalita, nenápadné napätie medzi mužmi a ženami, otcami a dcérami, a v konečnom dôsledku pochmúrny pocit sklamania, dokonca až márnosti.“

Williams miloval štúdium literatúry a čítanie považoval za radosť.