Helle Helle

1965

Dánska spisovateľka, ktorej tvorba je charakteristická minimalistickým štýlom.

Helle Helle sa narodila v roku 1965 ako Helle Olsen, svoju prvú zbierku krátkych próz Eksempel på liv (Príklady životov) v roku 1993 však už vydala pod umeleckým menom. Kritici ju označujú za významnú predstaviteľku dánskeho minimalistického realizmu deväťdesiatych rokov minulého storočia. Za svoje prózy získala množstvo ocenení, jednou z nich bola aj Cena P.O. Enquista, významného švédskeho spisovateľa a dramatika, ktorý sa o jej románe Ned til hundene (Ku psom) z roku 2008 vyjadril nasledovne: „Helle Helle píše minimalistické majstrovské diela, jej próza pôsobí jednoducho, presne a komprimovane, no o to viac sa ukrýva medzi riadkami.“ Okrem spomenutých dvoch diel vydala dve zbierky poviedok, Rester (Zvyšky) v roku 1996 a Biler og dyr (Autá a zvieratá) v roku 2000, spomedzi románov spomeňme ešte Hus og hjem (Dom a domov) z roku 1999 či Forestillingen om et ukompliceret liv med en mand (Predstava o nekomplikovanom živote s mužom) z roku 2002.