Nathan Englander

1970

Americký prozaik spájajúci tradičné židovské rozprávačské majstrovstvo s experimentálnymi postupmi sa dotýka sa mnohých citlivých tém z dejín aj zo súčasnosti.

Nathan Englander, vyrastal v New Yorku, v ortodoxnej židovskej komunite, absolvoval tu aj univerzitu, literárne workshopy a neskôr niekoľko štipendijných tvorivých pobytov. V polovici deväťdesiatych rokov odišiel na päť rokov do Izraela, teraz opäť žije v New Yorku. Je autorom románu Dinner at the Center of the Earth a The Ministry of Special Cases a dvoch poviedkových zbierok - For the Relief of Unbearable Urges a What We Talk About When We Talk About Anne Frank (vyšla česky pod názvom O čem mluvíme, když mluvíme o Anne Frankové), za ktorú získal množstvo ocenení, vrátane nominácie na Pulitzerovu cenu. Jeho poviedky vyšli v mnohých antológiách a dostali sa do výberu Najlepšie americké poviedky. Je prekladateľom a priateľom Etgara Kereta.