Colm Toíbín

1955

Írsky novinár, spisovateľ a publicista.

Írsky novinár, spisovateľ a publicista. Je autorom šiestich románov, z ktorých dva – The Blackwater Lightship (sfilmovaný a vysielaný v českom znení pod názvom Hořké vzpomínky) z roku 1999 a The Master (Majster) z roku 2004 – sa dostali do užšieho výberu kníh na Man Bookerovu cenu. Jeho román Brooklyn sa dostal do širšieho výberu kníh na Man Bookerovu cenu a získal ocenenie Costa za najlepšiu prózu roku 2009. Okrem zbierky poviedok Prázdna rodina (The Empty Family), ktorú Artforum vydáva v slovenskom preklade, mu vyšla v roku 2006 zbierka poviedok Mothers and Sons (Matky a synovia). Žije v New Yorku a Enniscorthy, pôsobí v USA na univerzite v Princetone. Témami jeho kníh je hľadanie umeleckej identity, podrobné skúmanie írskej spoločnosti a jej života v cudzine. Autorova tvorba sa nevyhýba ani téme homosexulity, skúma a mapuje sexualitu svojich postáv a zaujíma ho i téma hľadania sexuálnej orientácie.