Posledná večera Leonarda z Vinci

Stano Lajda

​Autor knihy Stano Lajda je súčasný slovenský maliar stojaci na pomyselnej hranici figurálneho realizmu a surrealizmu či fantaskného umenia. Neusiluje sa priradiť k žiadnemu konkrétnemu prúdu a vytrvalo sa venuje figurálnej maľbe.

Jeho tvorbu dlhé roky sprevádza fascinácia dielom velikánov dejín výtvarného umenia, najmä však odkazom geniálneho Leonarda da Vinci. Celoživotné skúmanie jeho Poslednej večere – praktické aj teoretické – ho priviedlo k vytvoreniu viacerých replík,vernej rekonštrukcii, štúdií a v neposlednom rade aj príbehov. Práve príbeh obrazu Poslednej večere prináša autor v knihe Leonardo. Je tak určená nielen milovníkom umenia, fanúšikom renesančného človeka a umelca da Vinciho, ale aj študentom umenia a odbornej verejnosti.

Stano Lajda (1959)

Akademický maliar Stano (Stanislav) Lajda (* 17. júl 1959, Žilina) je slovenský maliar, ilustrátor a reštaurátor. Viac.

Palo Bálik (1977)

Typograf, grafický dizajnér a vedúci Laboratória typografie Katedry vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Vo voľnom čase sa venuje organizovaniu výstav, prednášok a publicistike v oblasti vizuálnej komunikácie. Knihy s jeho layoutom a grafikou boli ocenené viacerými cenami. (Najkrajšia kniha slovenska, Bienále ilustrácii Bratislava...) Viac.