Tváre a dátumy v spätnom zrkadle

Martin Bútora

Súčasnosti možno najlepšie porozumieť, ak poznáme minulosť. Vo svojej knihe Martin Bútora prináša krátke zamyslenia nad zlomovými dejinnými okamihmi uplynulých desaťročí. Tieto texty čitateľovi umožnia lepšie pochopiť, čo sa odohrávalo v rokoch 1918, 1939, 1968, 2004, ale aj 2022. A vďaka tomu uvažovať o budúcnosti.

Kniha je zaľudnená osobnosťami, ktoré ovplyvňovali domáce i svetové dianie. Niektorí sú rodáci z Bratislavy: legendárny rakúsky novinár Hugo Portisch či rabín Romi Cohn, ktorý ako chlapec bojoval v SNP a zaslúžil sa o vybudovanie memoriálu Chatama Sofera, iní z Prahy: Václav Havel, Petr Pithart, Jan Sokol či disident Milan Šimečka. Nájdete tu však aj zahraničné osobnosti, ktorých slová a činy menili náš svet – Zbigniew Brzeziński a Madeleine Albrightová, diplomat George Kennan, žurnalista Adam Michnik, alebo historik Timothy Snyder.

Martin Bútora (1944)

Martin Bútora je slovenský sociológ, spisovateľ, vysokoškolský pedagóg a diplomat. V 60.tych rokoch pôsobil ako redaktor časopisov Echo, Reflex a Kultúrny život, neskôr ako dokumentarista vo Výskumnom ústave práce. V 70. a 80. rokoch pracoval ako sociológ a terapeut v Protialkoholickej poradni a pohyboval sa v okruhu nezávislých sociológov ... Viac.