Deväť poviedok

Jerome David Salinger

Našu Salingerovskú sériu doplní reedícia deviatich poviedok v novom preklade Ani Ostrihoňovej.

Tieto poviedky po prvýkrát vyšli knižne v roku 1953. Napriek tomu svojou nadčasovosťou, brilantnosťou, zdanlivou dejovou prostotou, v ktorej je dokonale ukrytá psychika a myslenie postáv, zostávajú tým najlepším vo svetovej literatúre.

Ľahkosť a prirodzenosť, s akou Salinger vykresľuje charaktery svojich postáv spôsobuje, že hoci nie všetkému rozumiete, hlboko ich chápete. A to aj postavy, čo sa rozhodli pre samovraždu alebo sa nevedia spamätať z hrôz vojny. Hoci to nie sú príbehy veselé, detský údiv a priamosť ich otázok dáva často nezmyselnému ľudskému údelu jasnú pečať nádeje a poviedkam autentickú živosť a humor.

Jerome David Salinger (1919 — 2010)

Americký spisovateľ ktorého preslávila kniha Kto chytá v žite. Newyorský spisovateľ, ktorý sa počas života stihol stať legendou dvakrát. Po prvý krát začiatkom päťdesiatych rokov, keď jeho očarujúce prózy obleteli svet a druhý krát hneď potom, ako sa začiatkom rokov šesťdesiatych navždy stiahol do úzadia, nepublikoval ... Viac.

Aňa Ostrihoňová (1980)

Prekladateľka a zakladateľka vydavateľstva Inaque. Aňa Ostrihoňová študovala študovala anglistiku a amerikanistiku a francúzsku filológiu a žurnalistiku na Univerzite Karlovej v Prahe a Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde získala aj doktorát z translatológie. Preložila poviedky Aleksandara ... Viac.

Palo Bálik (1977)

Typograf, grafický dizajnér a vedúci Laboratória typografie Katedry vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Vo voľnom čase sa venuje organizovaniu výstav, prednášok a publicistike v oblasti vizuálnej komunikácie. Knihy s jeho layoutom a grafikou boli ocenené viacerými cenami. (Najkrajšia kniha slovenska, Bienále ilustrácii Bratislava...) Viac.