Na ceste

Jack Kerouac

​Román Na ceste spôsobil v Amerike konca päťdesiatych rokov kultúrny výbuch a Jack Kerouac sa stal ikonou novej, spontánnej a odtabuizovanej literatúry. Legendárna biblia bítnickej generácie je dnes jednou z najlepších kníh minulého storočia. Je generačnou výpoveďou a reakciou na spoločenský paradox svojej doby: Amerika bola síce na vrchole hospodárskej stability, no jej choroby boli čoraz viditeľnejšie.

Kniha vychádza pri príležitosti 100. výročia narodenia Jacka Kerouaca.

Jack Kerouac (1922 — 1969)

Jeden z najvýznamnejších prestaviteľov beat generation, ktorý sa preslávil autobiografickým románom Na ceste. Narodil sa v Massachusetts vo francúzsko-kanadskej rodine. Na základe športových úspechov získal štipendium na Columbia University v New Yorku. Po čase však univerzitu opustil a prihlásil sa k námorníctvu. Mimo to trávil čas s budúcimi príslušníkmi ... Viac.

Otakar Kořínek (1946)

Otakar Kořínek, prvotriedny prekladateľ z angličtiny (Lolita, Biela veľryba, knihy J.R.R.Tolkiena) a autor viacerých publicistických kníh. Otakar Kořínek (nar. 1946) je popredným prekladateľom z anglosaských literatúr. Za umelecký preklad bol dva razy odmenený Hollého cenou (2006, 2010) za diela Louis de Berniéres: Vtáky bez krídel (Slovart) a Vladimir Nabokov: Bledý oheň (Slovart). ... Viac.

Marek Kianička (1977)

Grafický dizajnér a grafik Marek Kianička sa narodil v roku 1977 v Žiline. Štúdiá absolvoval na VŠVU v Bratislave a na Edinburgh College of Art. Viac.