Jabloň v zime. Listy Eve Rosenbaumovej

Dežo Ursiny

Román v listoch, ktorý umožní načrieť do atmosféry 70. rokov, spoznať 20-ročného Deža a svet, v ktorom žil.

Listy Eve Deža Ursinyho zahrnujú časové obdobie rokov 1971 – 1973. Sú v prvom rade listami milostnej žiadostivosti a túžby. Zapĺňajú prázdny priestor po telesnej neprítomnosti, ktorý zapĺňajú rozhovory a správy o stave mysle Deža Ursinyho a o svete generácie, vstupujúcej do slobodného sveta hudby, filmu, literatúry, divadla, ktorý sa práve menil na zglajchšaltovaný svet reálneho socializmu. Na začiatku sedemdesiatych rokov sa lámali nádeje a očakávania vkladané do roka 1968, charaktery a priateľstvá, čas života si podával ruku s časom smrti. O tom všetkom, o láske, nádejách a túžbach, zápasoch, porážkach a prehrách, sklamaniach a stroskotaniach sú listy Deža Ursinyho Eve Rosenbaumovej, ktoré sa k nám vracajú ako znovunájdené živé stopy strateného času.

Listy Eve tvoria spolu s listami Zdenke Krejčovej Moja milá pani (2007) a otcovsko-synovskými listami medzi Dežom a Jakubom Ursinym Ahoj tato – milý Kubo (2015) trojicu listov, vyznačujúcu v zlomových historických situáciách oblúk od prvej po poslednú veľkú lásku Dežovho života, spojený klenbou erotiky, nehy a pedagogiky ako učenia sa životu a učenia sa životom.

Dežo Ursiny (1947 — 1995)

Nasledovaniahodý bratislavský hudobník, skladateľ, scenárista a filmár. Narodil sa v Bratislave, svoju prvú gitaru dostal ako 11-ročný a už počas priemyslovky hrával v kapelách. So skupinou The Beatmen absolvoval koncerty aj v Prahe či Mníchove. Neskôr začal študovať na VŠMU filmovú a televíznu dramaturgiu a jeho nová skupina ... Viac.

Radoslav Bielený (1981)

Je produktom reklamnej brandže. Pri tvorbe kníh oddychuje. Žije, pracuje a tvorí v Bratislave. Viac.