Hegelova duša a kravy z Wisconsinu

Alessandro Baricco

Alessandro Baricco začínal ako hudobný kritik v denníkoch La Stampa a La Repubblica. Jeho úvahy o hudbe a hudobníkoch vyšli v knihách Génius na úteku (o Rossinim, 1988) a Hegelova duša a kravy z Wisconsinu (1992). Vo štvorici filozoficko-estetických esejí skúma vzťahy medzi hudbou a modernitou, interpretáciou, recepciou a percepciou a uvažuje o hodnote hudby pre spoločnosť. V tejto súvislosti zavádza termín musica colta („ušľachtilá hudba“). Chápe pod ním hudbu, ktorá nie je muzeálnou hodnotou, kratochvíľou či spotrebným tovarom, ale vstupuje do dialógu so súčasnosťou. Deje sa tak prostredníctvom interpretácie, ktorá musí byť traumou, šokom a osvietením súčasne.

Začiatkom 90. rokov 20. storočia bola aktuálna aj Bariccova polemika so zakonzervovanými ideovými východiskami tzv. Novej hudby.

Taliansky spisovateľ, esejista, dramatik a scenárista Alessandro Baricco (1958, Turín) vyštudoval filozofiu, hudobnú vedu a hru na klavíri. Za debut Hrady hnevu (1991) získal ceny doma i v zahraničí. Nasledujúce dielo, Oceán more (1993), sa stalo jeho prvým bestsellerom. Medzinárodný úspech románu Hodváb (1996) zaradil Baricca, ktorého poetiku a rozprávačské umenie oceňujú čitatelia i kritici na celom svete, medzi najčítanejších a najprekladanejších autorov dneška.

Alessandro Baricco (1958)

​Taliansky spisovateľ, esejista, dramatik a scenárista Alessandro Baricco (1958, Turín) vyštudoval filozofiu, hudobnú vedu a hru na klavíri. Niektoré z jeho diel získali aj filmovú podobu. Napríklad Hodváb (2007, réžia F. Girard) alebo divadelný monológ Tisícdeväťsto, literárna predloha Tornatoreho Legendy o pianistovi (1998). V Bariccových textoch možno nájsť presahy medzi hudbou a jazykom ... Viac.

Andrej Šuba

Ako dramaturg a autor textov spolupracuje s festivalom Konvergencie. Píše o klasickej hudbe a publikuje Hudobnom živote a rôznych ďalších periodikách. Viac.

Marek Kianička (1977)

Grafický dizajnér a grafik Marek Kianička sa narodil v roku 1977 v Žiline. Štúdiá absolvoval na VŠVU v Bratislave a na Edinburgh College of Art. Viac.