Svetlana Fialová

1985

Mladá slovenská výtvarníčka, ktorá žije a tvorí v Košiciach.

Tvorba Svetlany Fialovej prechádza vývinom a zmenami, stále si však nesie veľmi jasný rukopis. V jej tvorbe dominujú figurálne motívy. Je absolventkou Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach (2008), Akadémie výtvarných umení v Prahe (2010) a absolventkou doktorandského štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (2015). Je laureátkou ocenia Jerwood Drawing Prize, najdôležitejšieho ocenenia pre súčasnú kresbu vo Veľkej Británii.