​Matúš Lelovský

1982

Matúš Lelovský (1982) je výtvarník a grafický dizajnér. Vyštudoval na Katedre vizuálnej komunikácie VŠVU v Bratislave.

Študoval v ateliéri grafického dizajnu u docenta Pavla Chomu a neskôr v laboratóriu typografie u docenta Paľa Bálika. Venuje sa hlavne vizuálnej komunikácii – navrhovaniu kompletných vizuálov výstav a rôznych podujatí, knižnému dizajnu, dizajnu publikácií, typografii. Vo svojej voľnej tvorbe balansuje na hrane voľného umenia a dizajnu.