Mária Rojko

1978

Slovenská grafická dizajnérka žijúca a pracujúca v Bratislave. Autorka viacerých knižných obálok, bookletov či firemných vizuálov. V septembri 2014 spolu s Idou Želinskou otvorili galériu zameranú na knižnú ilustráciu TOTO! je galéria.

V tvorbe Márie Rojko je príznačná práca s materiálom a využívanie klasických výtvarných techník, ako je napríklad linoryt. Pri realizácii knižných obálok, bookletov na CD alebo novoročných pozdravov pracuje s možnosťami materiálu a jeho kreatívnom využití. Výborným príkladom takejto tvorby je diplomová práca z roku 2003 – kniha ľudových balád „Bodaj ťa porantalo!“ Blízke sú jej aj ilustračné techniky, ktoré využíva pri tvorbe plagátov, obalov CD, pohľadníc alebo novoročeniek. Aj vďaka tomuto prístupu k dizajnu je Mária Rojko činná v projektoch, kde cieľovou skupinou je svet detí.

Mária Rojko sa podieľala na tvorbe značiek a vizuálneho štýlu viacerých klientov: Tri-Šty-Ri, PointPark Properties, Profesionálna armáda SR, detské časopisy Zornička a Včielka, spoločne s Palom Čejkom redizajnovala logo a layout časopisu Nota Bene. Spolupracuje so slovenskými hudobnými skupinami Longital, Tu v dome, Slide & Udu, Zuzanou Homolovou, vydavateľstvom Slnko Records, Opus, Hevhetia. Je autorkou plagátov pre Bienále klasickej hudby (Hommage á Bach), 10. ročník Festivalu peknej hudby v Banskej Štiavnici, podpísala sa pod tvorbu niekoľkých kníh