Karel Osoha

Ilustrátor a scenárista. Venuje sa tvorbe v štýle manga. Ilustroval úspešnú knihu V. Matochu Prašina.