Juraj Toman

1985

Juraj Toman je autorom strednej generácie slovenských výtvarníkov.

Pochádza z Trenčína, študoval na Akadémii umení v Banskej Bystrici a na VŠVU v Bratislave – 2011. V roku 2014 ukončil doktorandské štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici u prof. Ľudovíta Hološku. Od roku 2014 pôsobí ako odborný asistent na katedre výtvarnej tvorby a výchovy na UKF v Nitre. V tvorbe ho zaujíma fenomén času a priestoru, ktorý je až fyzicky prepojený s procesom maľby. Námety čerpá zo svojho okolia. Využíva kombináciu prístupov plenérovej maľby s fotografiou, videom, ale aj pamäťou.