Jindřich Janíček

1990

​Narodil sa v Znojme, absolvoval Univerzitu Tomáša Baťu v Zlíne a Ateliér ilustrácie na UMPRUM. V Prahe už zostal.

Je spoluzakladateľom malého vydavateľstva Take Take Take a zakladateľom ešte menšieho vydavateľstva Fake Fake Fake.