Cormac James

Írsky autor, ktorý sa preslávil písaním poviedok a je prirovnávaný k slávnym menám ako Jack London či William Golding.

Cormac James, vlastným menom Cormac McCarthy, je jedným z najsľubnejších anglofónnych autorov súčasnosti. Je prirovnávaný k menám ako Jack London či William Golding. Svoj prvý román, Track & Field, vydal v roku 2000. V USA a Británii publikoval takisto poviedky a krátku prózu. Narodil sa v roku 1971 v írskom Corku, niekoľko rokov strávil v zahraničí, predtým, ako sa na čas usadil v Dubline. Dnes žije vo francúzskom Montpellier. James je držiteľom štipendia Írskej rady pre umenie, ktoré získal pre napísanie svojho druhého románu The Surfacing. Ten na jeseň 2014 vyšiel naraz v anglickom originály a v slovenskom preklade v Artfore.